Privacy policy

Doel van de verwerking van de persoonsgegevens.

Bij de registratie op deze website, het aanvragen van een offerte en/of plaatsing van een reservering/boeking, zullen u een aantal persoonsgegevens gevraagd worden. Deze persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor de correcte en vlotte verwerking van uw offerte aanvraag, boeking of reservering. De gegevens worden gebruikt om de door u gevraagde goederen en diensten te kunnen leveren.

Verwerking van de persoonsgegevens en de personen die toegang hebben tot de verwerkte gegevens.

De verstrekte gegevens worden opgenomen in de bestanden van Chasse et Pêche. De gegevens zullen enkel verwerkt worden in de mate dat de verwerking nodig is voor de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst die u met Chasse et Pêche heeft afgesloten.

Uw persoonlijke gegevens zullen niet verkocht of verzonden worden aan derden, noch openbaar gemaakt worden.

Chasse et Pêche behoudt zich wel het recht voor uw gegevens te gebruiken of openbaar te maken, wanneer dit noodzakelijk is om de integriteit van de website te vrijwaren, wanneer de wet dit eist, wanneer de verwerking voor u van levensbelang is, wanneer de verwerking moet gebeuren om een taak van openbaar belang te vervullen of nog wanneer de gegevensverwerking noodzakelijk is om een gerechtvaardigd belang te behartigen.

Uw rechten met betrekking tot de door ons verzamelde gegevens.

U heeft het recht uw gegevens in te kijken (op te vragen) en te verbeteren. Tevens heeft u het recht u kosteloos te verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor directe marketing.

Contactgegevens verwerker.

Chasse et Pêche SA
Rue de la Roche 63
6660 Houffalize
TVA BE-0431 048 204
info@cpbuitensport.com

Cookies

Cookies zijn kleine bestanden die via de website tijdelijk op uw harde schijf worden opgeslagen. Deze kleine bestanden vergemakkelijken de navigatie en dragen in hoge mate bij tot de gebruiksvriendelijkheid van de website.

Indien u door de browser wenst verwittigd te worden wanneer er een cookie wordt verzonden, kan u uw browserinstellingen aanpassen. Indien u geen cookies wenst te ontvangen, kan u in uw browserinstellingen kiezen voor “geen cookies accepteren”. U ontvangt dan geen cookies meer. Dit kan echter leiden tot verlies aan functionaliteiten en verlies aan gebruiksvriendelijkheid van de website.

Links naar andere websites.

Links die opgenomen zijn op de website zijn louter ter informatieve titel of om bij de betreffende collega’s te reserveren. Ondanks zorgvuldige inhoudelijke controle wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor de inhouden van de externe links en de overeenkomsten die u rechtstreeks via die links afsluit. Bij het betreden van deze links leest u best het privacybeleid van de betrokken website door.