Survivalcamp voor scholen

Elke leerling is wel eens op werkweek geweest, en zal zich dit waarschijnlijk jaren later nog steeds als leuke en positieve ervaring herinneren. Op avontuur door het bos en aan spannende activiteiten deelnemen daarnaast een stukje natuur beleving of mogelijk een combinatie met cultureel bezoek aan een stadje of museum?

Wat dacht u van slapen in een zelfgemaakt bivak, nadat u natuurlijk heerlijk heeft gegeten van de maaltijd die u samen met uw leerlingen heeft gemaakt. In de avond met alle leerlingen de spannende avonturen van die dag na bespreken bij een lekker warm kampvuur.

Onze organisatie  C&P heeft alle “ingrediënten” in huis om u als docent te kunnen helpen om uw leerlingen, en u zelf, een geweldige en onvergetelijke werkweek te bezorgen.

Wij zorgen voor alle randvoorwaarden zodat u als docent zich volledig kunt richten op uw leerlingen en het groeps-proces. Zo hebben uw leerlingen de leukste ervaring en u het meeste profijt de rest van het schooljaar of een mooie afsluiting van het afgelopen jaar met een prima basis voor het jaar erna.

De meerwaarde van een geslaagde werkweek.

De meer waarde van een werkweek kan verschillend zijn: Je leert de leerlingen van huis te zijn om zodoende hun zelfstandigheid, weerbaarheid en wereldbeeld te vergroten. Een ander doel is het elkaar leren kennen in een andere omgeving dan de school, zodat men meer en beter begrip voor elkaar kan opbrengen.

Bovendien is het een goede gelegenheid voor de kinderen van de financieel wat minder draagkrachtige ouders om er ten minste een keer per jaar ook eens ‘lekker uit’ te zijn. Daarnaast zul je als docent/begeleider in een relatief kort tijdsbestek (de duur van een werkweek van enkele dagen), veel inzicht krijgen in de persoonlijkheid van de leerlingen en hun functioneren in de groep. Dit zelfde inzicht kost je waarschijnlijk maanden, zo niet een heel schooljaar, in de normale school situatie. Uiteraard zullen we het programma, in overleg met jou, zo samenstellen dat we de door jou gestelde doelstelling zoveel mogelijk zullen benaderen.

Samenwerking met docenten.

Wij hechten veel waarde aan een goede samenwerking met de docenten, dit is volgens ons een bepalende voorwaarde voor een geslaagde werkweek. Dat houd in dat alles in overleg gaat.

Wij als organisatie C&P zijn volledig verantwoordelijk voor het verloop van het programma, instructies logistiek etc. de docent blijft ten alle tijden verantwoordelijk over het gedrag van de leerling met name buiten de activiteiten om!

Wij bieden docenten/begeleiders dan ook altijd de gelegenheid om ter plaatse langs te komen zodat we doelstellingen en wederzijdse verwachtingen en ideeën kunnen uitwisselen en je een goed beeld heeft van de programma’s die wij aanbieden.

Offerte en programma op maat.

Omdat geen school hetzelfde is zijn alle werkweken op maat gemaakt. Rekening houdend met de wensen van de school en het beschikbare budget stellen wij onze programma’s en offertes samen.

Om de aanvraag zo snel mogelijk te kunnen verwerken is het gewenst om de volgende info te vermelden met het eerste contact:

- allereerst de datum van de geplande werkweek
- aantal deelnemers en begeleiders
- doelstelling (doelgroep) van de werkweek
- wensen betreffende eten wensen betreffende de activiteiten (zie overzicht)
- budget mag, maar dit is voor ons geen voorwaarde, liggen uw wensen boven het budget dan ontvang u altijd 2 prijzen, een prijs voor de aangevraagde wensen, en een prijs met een aangepast programma aan uw budget.

Vraag een offerte op maat aan